electronic money

electronic money
.electronic 'money
n [U]
money that can be used to buy things on the Internet, but that does not exist in a physical form or belong to any particular country

Dictionary of contemporary English. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Electronic Money — is money which exists only in banking computer systems and is not held in any physical form. In the United States, only a small fraction of the currency in circulation exists in physical form. The need for physical currency has declined as more… …   Investment dictionary

  • electronic money — UK US noun [U] ► E MONEY(Cf. ↑e money) …   Financial and business terms

  • Electronic money — For electronic payments in conventional currencies, see Electronic funds transfer. Electronic money (also known as e currency, e money, electronic cash, electronic currency, digital money, digital cash, digital currency, cyber currency) is money… …   Wikipedia

  • electronic money — elektroniniai pinigai statusas Aprobuotas sritis kredito ir finansų įstaigos apibrėžtis Elektroninių pinigų leidėjams gavus lėšų iš fizinių arba juridinių asmenų į apyvartą išleidžiama piniginė vertė, išreikšta kaip reikalavimas jos leidėjui ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • electronic money — elektroniniai pinigai statusas Aprobuotas sritis finansų rinka apibrėžtis Išleidžiami gavus lėšų pinigai, išreikšti kaip reikalavimas jų emitentui ir atitinkantys šiuos požymius: 1) yra laikomi elektroninėse ar magnetinėse laikmenose kaip… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Electronic Money Association — The Electronic Money Association (EMA) is the trade body representing electronic money issuers in Europe. BackgroundThe EMA was founded in October 2001 by a group of electronic money issuers.RoleThe EMA is the trade body representing electronic… …   Wikipedia

  • electronic money holder — elektroninių pinigų turėtojas statusas Aprobuotas sritis kredito ir finansų įstaigos apibrėžtis Fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs ir turintis elektroninių pinigų. atitikmenys: angl. electronic money holder ryšiai: susijęs terminas –… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • electronic money institution — elektroninių pinigų įstaiga statusas Aprobuotas sritis kredito ir finansų įstaigos apibrėžtis Akcinė bendrovė arba uždaroji akcinė bendrovė, kuriai išduota elektroninių pinigų įstaigos licencija ar elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • electronic money — /ˌɛləktrɒnɪk ˈmʌni/ (say .eluhktronik munee) noun a means for making payments without cash, such as a smart card carrying electronically stored credit or a system for debiting an account via a mobile phone. Also, e money …  

  • average outstanding electronic money — neapmokėtų elektroninių pinigų vidurkis statusas Aprobuotas sritis kredito ir finansų įstaigos apibrėžtis Elektroninių pinigų įstaigos finansinių įsipareigojimų, susijusių su kiekvienos dienos pabaigoje per ankstesnius 6 mėnesius leistais… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”